Serra de Picancel / Salga Aguda / Serrat del Migdia"…No és més qui més alt arriba, sinó aquell que influenciat per la bellesa del que l'envolta, més intensament sent i viu..." 

Maurice Herzog (Alpinista Francés)