Joaquim Pla Janini


Joaquim Pla Janini (Tarragona, 1879-1970)

Metge, deixà la professió el 1931 per dedicar-se de ple a la fotografia, afecció iniciada els anys d'estudiant. Fou fundador (1924) i president de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya (1927-30). Partint de la premissa que la màquina és només un intermediari passiu, es destacà en la pràctica dels procediments pigmentaris, especialment bromurs, bromurs virats, bromolis i bromolis transportats, la seva especialitat. Publicà fotografies en diverses revistes, com Lux (1921) i Art de la llum (1933-35), que li dedicà un número monogràfic. A part nombrosos premis locals, fou premiat al IV i el V Saló del Japó (1930 i 1931), a la XXV exposició del London Salon (1930), a la British Championship (1931) i, amb medalla d'or, a la Internationale Photo-Biennale del F. I. A. P. a Salzburg (1952).
La seva obra tracta diferents temàtiques com la religió, la familia, el costumisme i les natures mortes, influenciat pel noucentisme. Intenta donar-li a la fotografia el nivell d'obra d'art. Es poden veure fotografies seves al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Va publicar fotografies a revistes com "Lux" (1921) i "Art de la llum" (1933-35).


Cactus

Classe d'anatomia
Eivissa
La matança del porc a Camprodon

Mans i eucaliptus
Mosso d'esquadra
Retrat de Vidal Rivas

Sol de tarda

Ombres paral.leles